Integritetspolicy

Inledning

Vi har tagit fram integritetspolicyn för att vi värnar om din integritet. I denna beskrivs hur vi hanterar personuppgifter som vi får del av när du är i kontakt med oss. Integritetspolicyn gäller inte för webbplatser som det finns länkar till på vår hemsida.

1. Insamling av information

Vi samlar in information från dig när du surfar på vår hemsida, skapar kundkonto, lägger beställningar samt använder något av våra kontaktformulär. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, ditt mobilnummer, din adress samt det meddelande du eventuellt skriver till oss i kontaktformuläret.

Personuppgiftsansvarig är:

Bolagsnamn: Fahrmans Idé AB
Org.nr.: 556719-9335
Ansvarig: Magnus Fahrman
Adress: Nätvägen 12, 432 74 Träslövsläge
E-post: fahrman@nordica.se
Telefon: 0340-64 64 71

2. Ändamål och laglig grund för hantering av dina personuppgifter

Vi hanterar kontaktuppgifter för att kunna fullfölja avtal med kund, utföra våra tjänster och hålla en löpande kontakt med våra kunder. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av avtal eller samtycke från kunderna.

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

  • Fullfölja vårt avtal gentemot våra kunder vid köp av varor och/eller tjänster
  • Förbättra vår hemsida och underlätta orderläggning i vår e-handel
  • Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp
  • Kontakta dig via e-post
  • Kontakta dig via telefon
  • Skicka e-post med information och annonser kring våra produkter/tjänster

Vi hanterar enbart uppgifter inom EU/EES.

3. Utlämnande till tredje part

Vi är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

4. Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter så att de inte ska försvinna, ändras eller utsättas för obehörig åtkomst.

5. Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Dina personuppgifter sparas så länge det finns ett ändamål i enlighet med denna integritetspolicy eller i enlighet med lag.

6. Dina rättigheter

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till, rätta, begära begränsning av, eller invända mot vår hantering av, dessa ber vi dig kontakta oss via e-post.

Avseende hantering av personuppgifter som grundar sig på ditt samtycke kan denna hantering avslutas genom återkallelse av samtycket.

Du har rätt att begära information om personuppgifter som hanteras om dig, i den omfattning de tillhandahållits från dig, i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du inte är nöjd med det sätt på vilket vi har hanterat dina personuppgifter, har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet.

7. Cookies

En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator i syfte att förbättra upplevelsen och förenkla användandet av hemsidan. Genom att använda hemsidan samtycker du till detta. Om du inte vill tillåta cookies kan du välja att ändra inställningarna i din webbläsare så att de inte accepteras. Vissa funktioner på webbplatsen kan påverkas om inte cookies tillåts.

8. Google Analytics

Tjänsten tillhandahålls av Google för att samla in anonym statistik över webbplatstrafiken. Cookies används för att känna igen en dator vid upprepade besök på en sida. Alla data lagras i Googles servrar. Läs mer om hur Google hanterar insamlade data. Om du inte vill att Google Analytics ska kunna samla in din data kan du installera det här insticksprogrammet.

9. Avsluta prenumeration

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information som enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

10. Uppdateringar av denna integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera denna policy. Den senaste versionen kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida.

11. Samtycke

Genom att använda vår webbplats och/eller samtycka till policyn vid beställningar samt kontakt godkänner du vår integritetspolicy.